Pirkšanas noteikumi

Privātuma politika

1. Definīcijas

  • IS – SIA “Intelligent Systems”.
  • Internetveikals – CheckGPS internetveikals vietnē https://www.checkgps.com/.
  • Prece – kāda no IS Internetveikalā pārdotajām precēm.
  • Pircējs – fiziskā vai juridiskā persona, kas iepērkas Internetveikalā.
  • Klients – Pircējs, kas ir fiziskā persona.

2. Mērķis

Pirkšanas noteikumi ir paredzēti, lai Pircēju informētu par atsevišķiem Internetveikalā noslēgtā pirkuma līguma noteikumiem un Klienta tiesībām.

IS Pirkšanas noteikumus jebkurā brīdī var papildināt, padarot Internetveikalā pieejamu to aktuālo versiju.

3. Adresāts

Pircējs piekrīt Pirkšanas noteikumiem, veicot pirkumu Internetveikalā. Pircējs, veicot pirkumu un sazinoties ar IS, sniedz tikai pareizu un pilnīgu informāciju.

Klients, iepērkoties Internetveikalā un piekrītot Pirkšanas noteikumiem, apliecina, ka ir sasniedzis 16 gadu vecumu.

Pirkšanas noteikumu 6., 8. un 9. sadaļa nav attiecināma uz juridiskām personām.

4. Informācija par pārdevēju

Iegādājoties Preces Internetveikalā, pārdevējs ir:

SIA “Intelligent Systems”

Reģ. nr. 40003757281

Juridiskā adrese: Sigulda, Krišjāņa Barona iela 4 – 18, LV-2150

Faktiskā adrese: Rīga, Vestienas iela 32, LV-1035

5. Informācija par precēm

Internetveikalā ir atrodama informācija par Preču galvenajām īpašībām, funkcionalitāti un cenu. Kopā ar Preci ir iesaiņoti arī Preces lietošanas noteikumi.  Preču attēli Internetveikalā ir paredzēti tikai ilustratīviem nolūkiem.

Lai izmantotu Preces, Pircējam ir nepieciešams maksāt lietotnes ikmēneša abonēšanas maksu, kuras apjoms var atšķirties atkarībā no izvēlētās Preces un lietotnē izvēlēto pakalpojumu daudzuma.

6. Atteikuma tiesības

Iegādājoties Preci Internetveikalā, Klients ar IS slēdz distances līgumu, un IS attiecīgi nodrošina Klientam šajā sadaļā aprakstītās atteikuma tiesības.

Klients 14 dienu laikā pēc Preces saņemšanas, neminot iemeslu, var nosūtīt Preci atpakaļ IS un saņemt no IS par Preci samaksāto naudu.

Klients ir atbildīgs par Preces vērtības samazināšanos, ja Prece izmantota nevis tāpēc, lai konstatētu Preces veidu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos, kā arī, ja Prece izmantota neatbilstoši lietošanas noteikumiem. Prece ir jāatgriež oriģinālajā iepakojumā un pilnā komplektācijā, citādi IS var nepieņemt atgriežamo Preci.

Klients, lai izmantotu atteikuma tiesības, sazinās ar IS, rakstot uz elektroniskā pasta adresi info@checkgps.com un paziņo par atteikuma tiesību izmantošanu.

Klients var paziņot par atteikuma tiesību izmantošanu ar šādas veidlapas palīdzību.

Atteikuma veidlapa (paraugs)

Aizpildiet un nosūtiet šo veidlapu tikai tad, ja vēlaties atteikties no līguma.

Adresāts

SIA “Intelligent Systems”

Reģ. nr. 40003757281

Juridiskā adrese: Sigulda, Krišjāņa Barona iela 4 – 18, LV-2150

Faktiskā adrese: Rīga, Vestienas iela 32, LV-1035

Es/mēs paziņoju/paziņojam, ka es/mēs vēlos/vēlamies atteikties no līguma, ko esmu/esam noslēdzis/noslēguši par šādu preču iegādi:

Saņemšanas datums:

Patērētāja(-u) vārds(-i) un uzvārds(-i):

Patērētāja(-u) adrese:

Norēķinu dati:

Datums:

IS, saņemot Klienta ziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu, var sazināties ar Klientu, lai precizētu Klienta sniegto informāciju vai lūgtu sniegt papildus datus, ja tie ir nepieciešami atteikuma tiesību izmantošanai.

Izmantojot atteikuma tiesības, Klients Preci nosūta atpakaļ IS bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad Klients IS ir paziņojis par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš uzskatāms par ievērotu, ja Klients preces nosūta atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām.

Par Preci samaksātās naudas atmaksāšana, izmantojot atteikuma tiesības, ja tas ir iespējams, var tikt veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu Klients ir izmantojis sākotnējam darījumam, ja vien Klients neziņo par cita atmaksas veida izmantošanu. No Klienta par atmaksāšanu netiek iekasēta nekāda papildus maksa.

IS var aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad IS ir saņēmis atpakaļ Preces vai kad Klients ir iesniedzis apliecinājumu par to, ka preces ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk.

7. Sūtīšanas izdevumi

Klients apmaksā sūtīšanas izdevumus, kas ir norādīti, iegādājoties Preci. Pircējs no IS Internetveikalā piedāvātajiem sūtīšanas veidiem var izvēlēties sev piemērotāko.

Klients apmaksā sūtīšanas izdevumus un citas atpakaļatdošanas tiešās izmaksas, ja Klients izmanto Pirkšanas noteikumu 6. sadaļā aprakstītās atteikuma tiesības.

8. Preces neatbilstība līguma noteikumiem, garantija

Klients 2 gadu laikā kopš Preces iegādes, ja Precei ir konstatēts trūkums un ja Klients rīkojas ne vēlāk kā 2 mēnešus pēc šī trūkuma konstatēšanas, var prasīt Preces remontu vai, ja tas nav iespējams, Preces samainīšanu pret citu tādu pašu Preci.

IS var neīstenot vai tikai daļēji īstenot šajā sadaļā aprakstītās tiesības, ja Klients Preci nav izmantojis atbilstoši Preces lietošanas noteikumiem un mērķim, kādam tā ir paredzēta.

9. Strīdu izskatīšana

Ja Klientam ir iebildumi vai sūdzības saistībā ar Internetveikala izmantošanu vai darbību, Klients var sazināties ar IS, izmantojot Internetveikalā atrodamo kontaktinformāciju vai sadaļu “Sazinies ar mums”. IS izskata Klienta iebildumus vai sūdzības un kopā ar Klientu cenšas atrast piemērotu risinājumu.

Ja IS un Klientam samērīgā termiņā neizdodas atrisināt ar iebildumiem vai sūdzībām saistītos jautājumus, Klients var vērsties Patērētāju strīdu risināšanas komisijā (https://www.ptac.gov.lv/lv/content/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija-0) vai kādā citā strīdu risināšanas institūcijā.

10. Citi jautājumi

Ja IS nevar pārdot Preci, lai gan tā kļūdas dēļ ir norādīta Internetveikalā, piemēram, tāpēc, ka attiecīgā Prece vairs nav noliktavā, IS Pircēju par to informē, izmantojot elektronisko pastu vai citus saziņas līdzekļus, un pasūtījums tiek atcelts. Ja Pircējs jau ir samaksājis par Preci, IS atmaksā samaksāto summu 2 nedēļu laikā.

© 2020 CheckGPS. Noteikumi un privātums